چـیــن بزرگترین نیروگاه  انـرژی خورشـیدی را می سازد
۱۹ مهر

چـیــن بزرگترین نیروگاه انـرژی خورشـیدی را می سازد

چین بزرگترین نیروگاه خورشیدی را میسازد

نیروگاه خورشیدی

 

چین می گوید در آینده نه چندان دور بزرگترین تولید کننده انرژی خورشیدی خواهد شد. این کشور در تولید و کاربرد پانل های خورشیدی سرمایه گذاری انبوه کرده و بخشهای وسیعی از کشور چین با پانل های خورشیدی  پوشیده شده است.

پارک خورشیدی “جائو تای” (Gao Tai) در شمال غربی چین در پایان مراحل احداث آن، منطقه ای به وسعت ۳۱۹  کیلومتر مربع را با صفحه های خورشیدی می پوشاند. این منطقه سه برابر وسعت شهر پاریس و یا به زبان دیگر هشتاد هزار صفحه خورشیدی در هر کیلومتر مربع است. مدیر پارک می گوید: “این جا قبلا صحرای گوبی بود. بجز سنگ و باد چیز دیگری وجود نداشت. زمین قابل کشت نبود و سودی نداشت ولی حالا یک گنجینه است”.

دولت چین می داند وابستگی به ذغال برای تامین انرژی قابل دوام نیست. شهرها در حال خفگی است و فشار افکار عمومی برای تغییر بیشتر می شود. به گفته رییس این پایگاه انرژی خورشیدی، چین توجه بیشتری به منابع طبیعی نشان می دهد.

از طرف دیگر، پانل های  خورشیدی نیاز چندانی به حفظ و نگهداری ندارند و عمر آنها دست کم ۲۵ سال است. اما در صحرا نیازی به مصرف این انرژی برق تولید شده نیست و باید به بخش های دیگر چین منتقل شود. مشکل همینجاست. ظرفیت و تولید پارک خورشیدی از ظرفیت زیرساخت های چین برای انتقال انرژی فراتر رفته و در حال حاضر این پارک با نیمی از ظرفیتش کار می کند