• سیستم هیبرید خورشیدی و بادی ۴ کیلووات

  • تامین انرژی الکتریکی تجهیزات مخابراتی
  • پروژه به صورت هیبرید خورشیدی و توربین بادی در مجموع ۴ کیلووات
  • محل نصب دکل مخابراتی مخابرات
  • محل پروژه سد سردشت

  پروژه خورشیدی سردشت

  سیستم خورشیدی هیبرید خورشیدی و بادی ۴ کیلو وات