•  

    سیستم خورشیدی روشنائی ویلا

     

    •  تامین انرژی الکتریکی روشنائی و دوربین مدار بسته ویلا
    • محل پروژه : استان آذربایجان غربی
    • تاریخ اجرا پروژه : تیر ماه  سال ۱۳۹۲